Straatwerk
Aanleg en onderhoud van bestratingen is één van onze hoofdactiviteiten. Door een compleet pakket aan diensten, vakbekwame medewerkers en de inzet van de juiste apparatuur kunnen wij u precies die bestrating leveren die u nodig heeft.

· Het herbestraten van wegen en
    trottoirs

· Opritten en terrassen
· Aanbrengen van bermgras-
   betontegels langs wegen

· Aanbrengen bestrating t.b.v.
   woonrijp maken

· Aanleg van bedrijfsterreinen
· Sierstraatwerk
· Aanleg en onderhoud van
   schoolpleinen

· Onderhoud    elementverhardingen
Bij Gebr. de Kinkelder B.V. maakt het niet uit of het om betonstraatstenen, gebakken straatstenen of natuursteen gaat. Wij kunnen elk type elementverharding vakkundig in eigen beheer voor u uitvoeren, zowel handmatig als machinaal. Door onze jarenlange ervaring en kennis kunnen wij voor iedere locatie de juiste oplossing bieden.

Calamiteit of spoed?
Heeft u een calamiteit of gevaarlijke situatie aan de bestrating?
Neem dan contact op met ons en wij verhelpen het probleem direct:
T 0316 261 300.  
                                                                                      Veldstraat 3 | 6922 BH Duiven | T 0316 261 300 | E info@kinkelder-duiven.nl