Sloopwerk
U kunt bij ons terecht voor kleinschalige sloopwerkzaamheden zoals het slopen van een woning, bijgebouw, schuur, omheining, afrastering, plantsoen, erfverharding, etc. Het afval wordt door ons gescheiden afgevoerd naar erkende recyclingbedrijven, zodat het bewerkt kan worden tot een product geschikt voor hergebruik. Tevens kunnen wij voor u de vergunningaanvraag verzorgen alsmede een asbestinventarisatie.
                                                                                      Veldstraat 3 | 6922 BH Duiven | T 0316 261 300 | E info@kinkelder-duiven.nl