Grondwerk
Door de inzet van modern materieel met vakkundige bediening, jarenlange ervaring en kennis zijn wij in staat om allerlei soorten grondwerk van klein tot groot in eigen beheer uit te voeren.

· Bouwputten
· Aanbouwen
· Weglichamen
· Onderhoud bermen
· Zandbakken verversen
· Kabelsleuven
· Bouwrijp maken
· Watergangen
· Afwerken taluds
· Maken van proefsleuven
· Profileren
Verder kunnen wij het afvoeren en keuren van grond voor u verzorgen alsmede het leveren van zand, grond en grind.

Saneren van verontreinigde grond
Voor het verrichten van werkzaamheden in verontreinigde grond zijn veel van onze machines uitgerust met overdruk, signalering en gekeurde machinisten. Afhankelijk van de verontreiniging wordt het overdruksysteem voorzien van de juiste filters.
                                                                                      Veldstraat 3 | 6922 BH Duiven | T 0316 261 300 | E info@kinkelder-duiven.nl