Overdruk
Voor het verrichten van werkzaamheden in verontreinigde grond hebben wij veel van onze machines uitgerust met overdruk, signalering en gekeurde machinsten. Afhankelijk van de verontreiniging wordt het overdruksysteem voorzien van de juiste filters. De overdrukinstallatie en machinisten worden jaarlijks gekeurd.
Onderstaande machines zijn uitgerust met overdruk:
• Rupskraan 4,0 ton (Komatsu PC35MR-3)
• Rupskraan 9,0 ton (Kobelco SK75SR-7)
• Mobiele graafmachine 17,0 ton (Liebherr A914 Litronic)
• Shovel 13,0 ton (Volvo L60F)
• Shovel 14,0 ton (Volvo L70G)
Stoffilters
Stoffilters dienen ervoor, de lucht die ingeademd wordt van stoffdeeltjes te ontdoen. Plaats altijd een grof stoffilter voor de opvolgende filters; deze dient ter bescherming voor de opvolgende (kool)stoffilters. Een stoffilter heeft een gebruikerstijd van 6 maanden. Per saneringsproject dienen er altijd nieuwe filters gemonteerd te worden. Bij zichtbare, sterke verontreiniging van het stoffilter dient deze eerder vervangen te worden.

Type stoffilters:
P1 filter: Grofstof
P2 filter: Fijnstof
P3 filter: Giftig fijnstof (asbest, lood, andere zware metalen)
Actieve koolstoffilters
In de actieve toestand heeft koolstof een hoog specifiek oppervlak en kan gebruikt worden als absorbeermiddel om gassen te ontgeuren, en zodoende biedt het bescherming tegen inademing van gassen en dampen (afhankelijk van de soort).

Type koolstoffilters:

A: Aromaten en PAK's, organische dampen
X: Aromaten met een kookpunt onder de 65˚C
B: Anorganische stoffen zoals chloor, cyanide etc.
E: Zwaveldioxide en anorganische dampen van zuren
K: Ammoniak
Hg: Kwikdampen

Koolfilters dienen minimaal eens in de 13 weken te worden vervangen en er dient tenminste 1 stoffilter voor het actieve koolstoffilter geplaatst te zijn. Als blijkt dat actiefkoolfilters eerder verzadigd zijn dan de aangegeven 13 weken, dan moeten de filters zo vaak als nodig worden vervangen.

Oude filters dienen als chemisch afval behandeld te worden. Het uitnemen van de filters dient altijd na afloop van het werk te geschieden door een deskundige met saneringsoverall, handschoenen en eventueel adembescherming en voordat het materieel op transport gaat.
                                                                                      Veldstraat 3 | 6922 BH Duiven | T 0316 261 300 | E info@kinkelder-duiven.nl