Riolering
Door de inzet van vakbekwame medewerkers die de beschikking hebben over modern materieel en apparatuur, kunnen wij vrijwel elk type riolering in eigen beheer voor u aanleggen, onderhouden en vervangen.

· Leggen vrij- verval betonriool
· Leggen vrij- verval PVC riool
· Leggen persleiding buitengebied
· Onderhoud en reparatie
    huisaansluitingen

· Aanbrengen gootafwateringen,
    kolken en putten

· Afkoppelen dakwater
· Aanbrengen infiltratiekoffers
· Watergangen
· Aanleggen drainage
· Maken van proefsleuven
· Plaatsen IBA
                                                                                      Veldstraat 3 | 6922 BH Duiven | T 0316 261 300 | E info@kinkelder-duiven.nl